Thông báo về việc ra mắt Quỹ đầu tư mở

Đáp ứng nhu cầu của rất nhiều nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, có mong muốn đầu tư vào các dự án khởi nghiệp, dự án kinh doanh chất lượng. Findi đã nghiên cứu và xây dựng mô hình Quỹ đầu tư theo mô hình đại chúng, cộng đồng. Giúp kết nối các nhà đầu tư với các dự án cần gọi vốn.