Quy trình gọi vốn

Để đảm bảo tính hiệu quả của quá trình gọi vốn đầu tư, giảm thời gian của các bên, tăng tỷ lệ thành công khi gọi vốn, Findi đề nghị các chủ dự án có nhu cầu gọi vốn cần đọc, hiểu và tuân theo quy trình gọi vốn đầu tư của Findi, các trường hợp ngoại lệ, không đủ điều kiện sẽ không được xem xét.

 

1. Điều kiện với chủ dự án

Các điều kiện này là bắt buộc khi chủ dự án muốn gọi vốn đầu tư qua Findi, chủ dự án cần tuân theo đầy đủ, không có ưu tiên hay ngoại lệ.

 

a. Đối với chủ dự án

 • Chủ dự án là công dân Việt Nam
 • Tuổi 18 tuổi trở lên, có đủ tư cách pháp lý, chưa từng có tiền án, tiền sự, lịch sử xấu.
 • Có 1 bản sơ yếu lý lịch chi tiết về bản thân (theo mẫu Findi cung cấp) hoặc các mẫu chuẩn hiện hành.
 • Chứng minh được năng lực (kiến thức, kinh nghiệm, khả năng bản thân) để thực hiện dự án. Nếu dự án gồm nhiều người thực hiện (Team) thì cần mô tả rõ năng lực từng cá nhân.

 

b. Đối với dự án cần gọi vốn đầu tư

 • Đối với các dự án về công nghệ: Các dự án về công nghệ gồm có xây dựng website, ứng dụng, AI, ……Nếu dự án mới ở dạng ý tưởng, chưa thực hiện thì bắt buộc có bản slide thuyết trình về dự án (theo mẫu Findi cung cấp hoặc các mẫu trên Google), giải trình được tính khả thi của dự án, có các căn cứ và số liệu cụ thể, làm rõ được lợi ích của các nhà đầu tư. Findi ưu tiên các dự án đã chạy thử nghiệm hoặc chính thức, đã có sản phẩm và dịch vụ (mẫu) cụ thể, điều này giúp Findi và các nhà đầu tư đánh giá chính xác dự án.
 • Đối với các dự án lĩnh vực khác: Ưu tiên các dự án đã xây dựng được bản nghiên cứu dự án chi tiết khả thi (đã được thẩm định, đánh giá bởi chuyên gia độc lập có kinh nghiệm), các dự án mới ở dạng ý tưởng sẽ không được xem xét. Các dự án đang triển khai, có kết quả thực tế là tốt nhất để kêu gọi vốn đầu tư, bao gồm dự án bị dở dang do thiếu vốn, dự án cần vốn để mở rộng phát triển.

 

c. Tính pháp lý của dự án

Các dự án gọi vốn cần tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam, không có yếu tố lừa đảo, vi phạm pháp luật. Các dự án cần phải có pháp lý công ty (đã thành lập hoặc thành lập khi có nhà đầu tư).

 

2. Các hình thức gọi vốn Findi áp dụng

Chủ dự án cần nghiên cứu kỹ lưỡng, chọn hình thức gọi vốn đầu tư phù hợp với dự án, các hình thức gọi vốn đầu tư Findi áp dụng gồm có:

 • Cổ phần dự án: Nhà đầu tư sở hữu một tỷ lệ cổ phần nhất định của dự án dựa trên sự thỏa thuận giữa chủ dự án và các nhà đầu tư.
 • Trái phiếu chuyển đổi (Findi ưu tiên): Cổ phần giống như một khoản vay, chủ dự án cần phải tuân thủ và thực hiện để đạt được các mục tiêu dự án theo hợp đồng đã ký kết với các nhà đầu tư, trường hợp dự án đạt được mục tiêu, nó sẽ là cổ phần dự án, ngược lại, khoản đầu tư sẽ là khoản vay của dự án với các nhà đầu tư với một mức lãi suất cụ thể.
 • Trái phiếu thuần (cho vay tài chính): Chủ dự án tự phát hành trái phiếu dưới dạng một khoản vay với mức lãi suất hấp dẫn (15-20%/1 năm). Các nhà đầu tư sẽ mua khoản vay này, trong mọi trường hợp (dự án thành công hay thất bại), chủ dự án vẫn phải trả khoản vay này cho các nhà đầu tư.

 

3. Sự rằng buộc giữa chủ dự án và các nhà đầu tư

Chủ dự án cần soạn thảo chi tiết ( kèm mẫu hợp đồng) về quyền lợi, trách nhiệm với nhà đầu tư, đặc biệt là trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp rủi ro, điều này không bên nào muốn. Các nhà đầu tư thường đầu tư dựa trên sự tin tưởng, uy tín, thương hiệu cá nhân của chủ dự án, nhất là các chủ dự án đã từng thực hiện các dự án thành công, có nhiều kinh nghiệm.

 

4. Thời gian gọi vốn đầu tư

Dựa trên kinh nghiệm thực tế của Findi, thời gian gọi vốn đầu tư có thể kéo dài vài tháng (các dự án tiềm năng cao) đến hàng năm (dự án ít tiềm năng, phức tạp cao, kén nhà đầu tư). Giai đoạn tốn thời gian nhất là là quá trình gặp gỡ, đàm phán với các nhà đầu tư.

 

5. Các nhà đầu tư

Findi hiện tại có mạng lưới hơn 1.000 nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức (Findi không công khai hay cung cấp danh sách này cho chủ dự án, bởi tuân theo quy định về bảo mật thông tin nhà đầu tư). Các nhà đầu tư về cơ bản được phân loại theo các nhóm sau:

 • Các quỹ đầu tư chuyên nghiệp: Ví dụ IDG, Vin Venture, Seedcom, …. có hơn 50 quỹ tại Việt Nam, tiêu chuẩn đầu tư của các quỹ thường rất cao, các dự án cần đã thực hiện, có kết quả tốt, có tiềm năng mở rộng, chủ dự án cần có năng lực cao.
 • Các chương trình đầu tư: Nổi bật hiện nay là chương trình Shartank, và các chương trình gặp gỡ, kết nối đầu tư khác.
 • Các công ty đầu tư tài chính:
 • Các nhà đầu tư cá nhân (chuyên nghiệp và bán chuyên): Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, gặp gỡ các nhà đầu tư này ở khu vực của bạn (thành phố, nơi bạn đang sống).

 

6. Quy trình gọi vốn qua Findi 

Giai đoạn 1: Chủ dự án gửi thông tin về dự án (bản slide, bản mô tả, ý tưởng ..) hoặc gọi điện trao đổi trực tiếp với Findi.

Giai đoạn 2: Findi sẽ tư vấn, thẩm định và hướng dẫn xây dựng một thành một dự án gọi vốn chuyên nghiệp

Giai đoạn 3: Đăng dự án lên website www.findi.vn, hồ sơ gọi vốn (hoặc bản dự án) sẽ được đăng lên với sự đồng ý của chủ dự án.

Giai đoạn 4: Findi sẽ gửi nội bộ thông tin về dự án cho mạng lưới các nhà đầu tư qua nhiều kênh (email, trực tiếp, …) hoặc các nhà đầu tư vào trực tiếp website www.findi.vn để xem dự án.

Giai đoạn 5: Nếu một hoặc nhiều nhà đầu tư quan tâm đến dự án, Findi sẽ trực tiếp đứng ra kết nối chủ dự án với nhà đầu tư, với vai trò trung gian, tư vấn hỗ trợ cho cả 2 bên, cùng hiểu, giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án, đầu tư.

Giai đoạn 6: Chốt đầu tư – khi dự án tìm được nhà đầu tư phù hợp, Findi sẽ tư vấn hỗ trợ các thủ tục cần thiết (ví dụ soạn thảo hợp đồng) để các nhà đầu tư chính thức đầu tư vào dự án.

Giai đoạn 7: Sau khi dự án nhận được đầu tư, Findi sẽ hỗ trợ chủ dự án thực hiện dự án theo cam kết với các nhà đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư theo dõi, giám sát dự án.

 

Mỗi giai đoạn khi đi vào dự án cụ thể, Findi sẽ xây dựng thành các kế hoạch chi tiết cho dự án.Trong một số trường hợp, tùy theo dự án sẽ có thêm các giai đoạn phụ.