Quy định chung

Một số quy định chung của Findi áp dụng như sau:

Với Findi

 • Findi hoạt động tuân thủ theo pháp luật Việt nam
 • Findi loại bỏ các dự án về đa cấp, tiền ảo, ngoại hối, các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt nam.
 • Findi có quyền đơn phương chấm dứt có lý do cụ thể với chủ dự án và nhà đầu tư.
 • Findi không chịu trách nhiệm, không cam kết về khả năng gọi vốn thành công, về độ rủi ro của dự án.
 • Findi không đứng ra giải quyết các tranh chấp, phát sinh giữa chủ dự án và các nhà đầu tư, mà chỉ đứng trung gian với vai trò tư vấn.
 • Findi sẵn sàng hoàn phí thành viên nếu như thành viên có lý do hợp lệ.

 

Với chủ dự án

 • Cần đọc kỹ, tìm hiểu rõ về Findi, mô hình, cách thức hoạt động của Findi trước khi bắt đầu, điều này cực kỳ quan trọng, tránh các hiểu lầm về sau.
 • Hiểu rõ về gọi vốn đầu tư, có các khái niệm, kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này.
 • Tuân thủ theo các quy định của Findi.
 • Tuân thủ theo pháp luật Việt nam
 • Phối hợp hoạt động tích cực, trung thực trong việc cung cấp thông tin khi làm việc với Findi, với các nhà đầu tư.

 

Với nhà đầu tư

Tuân thủ theo các quy định dành cho nhà đầu tư của Findi.