Những điều cần biết

Để giúp các chủ dự án và các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về Findi, một số thông tin quan trọng cần hiểu rõ như sau:

  • Findi không phải là môi giới gọi vốn đầu tư và nhận % khi thành công. Mà Findi tập trung vào sự hỗ trợ cho chủ dự án để dự án có khả năng gọi vốn thành công.
  • Findi áp dụng mô hình thu phí thành viên chủ dự án, đổi lại chủ dự án sẽ nhận được các lợi ích tương ứng.
  • Findi mong muốn hướng đến một nền tảng gọi vốn chuyên nghiệp, bài bản, giúp đỡ được cộng đồng nhiều hơn.