Công nghệ

TripHunter

TripHunter giúp khách du lịch tự túc tiết kiệm 90% thời gian lên kế hoạch cho...

MiSmart

Giới thiệu Trước nay nông dân thường đi bắt sâu, lúc nhìn thấy thì bắt được...

Công Ty TNHH Tép Bạc

Sau nhiều năm làm việc và thấu hiểu ngành thuỷ sản Tép Bạc đã phát triển Farmext...

ADVO

ADVO là giải pháp tối ưu nhằm hỗ trợ khách hàng triển khai các hoạt động thương...

Kamereo Vietnam

Kamereo là nhà cung cấp thực phẩm và hàng hoá dành cho các doanh nghiệp F&B, sử...

UPIT GROUP

Upit là nền tảng logistic du lịch, trọng tâm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ nhằm...