Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

Findi là nền tảng công nghệ tài chính bất động sản tiên phong ở Việt nam hiện nay hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, với nhiều kinh nghiệm thực tế và hàng trăm dự án đã trải qua, Findi mong muốn hướng đến xây dựng một nền tảng gọi vốn hiệu quả, minh bạch, trung thực, có các dự án, các nhà đầu tư chất lượng tham gia.

Findi luôn đưa ra các tiêu chuẩn cao cho dự án bao gồm như: Dự án được thẩm định khách quan, độc lập, không đa cấp, tiền ảo, có yếu tố lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, vi phạm pháp luật Việt Nam. Điều này giúp bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư khi tham gia vào Findi sẽ nhận được sự tư vấn, hỗ trợ và cam kết từ Findi.

 

Cam kết của Findi

  1. Bảo mật thông tin nhà đầu tư: Đây là một tùy chọn mà nhà đầu tư có thể lựa chọn công khai hoặc bảo mật, Findi sẽ mặc định là không công khai.
  2. Trung lập giữa chủ dự án và nhà đầu tư: Điều này đảm bảo quan trọng về vai trò, nghĩa vụ, trách nghiệm các bên. Cũng đảm bảo được tính khách quan, trung thực của các dự án, của thương vụ đầu tư.
  3. Bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư: Đầu tư là rủi ro song hành với cơ hội mang lại, tuy nhiên Findi sẽ cam kết đứng về phía nhà đầu tư, bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư.

 

Sự hỗ trợ nhà đầu tư

Để việc tìm hiểu, đầu tư vào các dự án trên nền tảng (hoặc bên ngoài tùy chọn) được hiệu quả, Findi sẽ có các hỗ trợ nhà đầu tư bao gồm:

– Cung cấp thường xuyên danh sách các dự án chất lượng cho nhà đầu tư.

– Hỗ trợ kết nối với chủ dự án mà nhà đầu tư quan tâm.

– Tư vấn, giúp nhà đầu tư trong quá trình thẩm định dự án, đàm phán, chốt thương vụ đầu tư.

– Các tư vấn, hỗ trợ khác dành cho nhà đầu tư tùy theo yêu cầu.

 

Thành viên nhà đầu tư

Nhà đầu tư cần đăng ký thành viên của Findi bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ năng lực, đặc biệt là nội dung đầu tư (lĩnh vực, khả năng tài chính, hình thức đầu tư, …) . Điều này giúp Findi đưa ra các dự án phù hợp cho nhà đầu tư.

 

Chú ý quan trọng: Findi không thu phí thành viên của nhà đầu tư (miễn phí).

 

Điều kiện nhà đầu tư

Các nhà đầu tư là cá nhân, công ty, tổ chức tại Việt nam (hoặc nước ngoài), có đủ năng lực pháp lý và tài chính, đều có thể tham gia vào Findi.