NGUYỄN LONG

Mình là người làm kinh doanh tự do, sau thời gian thất nghiệp, mình đã làm việc với Findi, Findi mang đến cơ hội tốt, làm việc bài bản, dựa trên giá trị thực sự, có đạo đức. Mới đầu hơi khó khăn chút để học hỏi kiến thức mới.

Contact Me on Zalo