Hợp tác với Findi.vn

Findi mong muốn được hợp tác với các cá nhân, tổ chức, công ty ở các lĩnh vực liên quan đến startup, dự án, gọi vốn đầu tư, tài chính, tư vấn, … Sự hợp tác dựa trên tinh thần bình đẳng, chia sẻ lợi ích và hướng đến lâu dài.