Hợp tác với Findi – Cùng thành công!

Findi phát triển các Đối tác (Đối tác kinh doanh) theo mô hình tiếp thị liên kết, các Đối tác không cần phải là thành viên của Findi (hoặc là thành viên để có nhiều quyền lợi hơn).

Findi áp dụng mô hình cho Đối tác giới thiệu và phát triển thành viên mới. Khi Đối tác giới thiệu thành viên mới cho Findi thành công, Findi sẽ trả % tương ứng cho Đối tác.

Liên hệ Findi để có đầy đủ thông tin về sự hợp tác.

Contact Me on Zalo