Hồ sơ thành viên

Thành viên (chủ dự án) cần hoàn thành một số bước để trở thành thành viên chính thức của Findi.vn, thành viên sau đó có thể tải về các biểu mẫu thông tin và cung cấp Findi.vn.