Dự án dưa muối Mr Thai’s Food – Dưa muối của người Việt !

Findi hoạt động như một nền tảng, sàn giao dịch gọi vốn, vì vậy vai trò của các nhà đầu…