Hình thức gọi vốn khác

Joco Asia

Joco là một mạng xã hội việc làm. Một nơi có rất nhiều công việc, ứng viên và...

Onfluencer

Giới thiệu Onfluencer là nền tảng tiếp thị thông qua Người ảnh hưởng...

MPLIFY VIỆT NAM

MPLIFY VN với sản phẩm MPLIFY EVENTS là giải pháp hỗ trợ quản lý hậu cần sự...

Công ty CP Lookme

Lookme ra đời với sứ mệnh dẹp bỏ mọi rào cản lo lắng cho người dùng đi dùng dịch...

UPIT GROUP

Upit là nền tảng logistic du lịch, trọng tâm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ nhằm...