TOP Sinh viên

TOP Sinh viên là nền tảng bình chọn trường học và chia sẻ cuộc sống sinh viên. Sản phẩm: App Top SV – Student life/ Website: topsinhvien.com Với 3 tính năng chính: 1. Nền tảng dành cho sinh viên viết đánh giá về trường Đại học, Cao đẳng và địa điểm xung quanh trường. 2. Công cụ bình chọn, thi đấu, xếp hạng các trường Đại học, Cao đẳng. 3. Tính năng kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam: giao lưu, giải trí, học tập.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ