SiGen

Công ty TNHH SiGen hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Mục tiêu trong năm 2020 trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, tới năm 2030 trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam phát triển khoa học công nghệ trong ngành thoát nước. SiGen muốn giải quyết vấn đề môi trường gây ra bởi hệ thống hố ga hiện tại nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng giải pháp khoa học – kĩ thuật có tính thực tiễn, dễ áp dụng ngay tại địa phương.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Công ty TNHH SiGen
  • SiGen
  • Văn phòng đại diện: BB8.07, New City thủ Thiêm, 17 Mai Chí Thọ, Q2, Tp. HCM
  • [email protected]
  • https://sigen.vn/