WeWe Technology JSC

WeWe là đơn vị chủ quản Voiz FM – nền tảng âm thanh chất lượng cao, 100% Bản quyền hàng…

Công ty CP Lookme

Lookme ra đời với sứ mệnh dẹp bỏ mọi rào cản lo lắng cho người dùng đi dùng dịch vụ…

Công ty Cổ Phần Widdy

Mạng xã hội giao thông Widdy: người dùng chia sẻ và sử dụng thông tin miễn phí, giúp mỗi chuyến…

Kamereo Vietnam

Kamereo là nhà cung cấp thực phẩm và hàng hoá dành cho các doanh nghiệp F&B, sử dụng công nghệ…

Cổng Học Tập Cohota

Cohota viết tắt từ từ Cổng Học Tập. Hiện là mô hình cloud LMS Learning Management System duy nhất tại…

UPIT GROUP

Upit là nền tảng logistic du lịch, trọng tâm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ nhằm phục vụ các…