MPLIFY VIỆT NAM

MPLIFY VN với sản phẩm MPLIFY EVENTS là giải pháp hỗ trợ quản lý hậu cần sự kiện, kết nối và tương tác dành cho tất cả các sự kiện trên nền tảng ứng dụng di động. Giải pháp “tất cả trong một” giúp kết nối tương tác xuyên suốt trước, trong và sau event, tăng hiệu quả quản lý và tương tác giữa Ban tổ chức và người tham gia sự kiện.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ