Kamereo Vietnam

Kamereo là nhà cung cấp thực phẩm và hàng hoá dành cho các doanh nghiệp F&B, sử dụng công nghệ nhằm cắt giảm các chi phí, thời gian và nhân lực cho các doanh nghiệp. KameMart: ứng dụng siêu thị online – KameMart là một ứng dụng đi siêu thị thông minh tại nhà, được ra đời trong thời điểm dịch Covid-19, nhằm giải quyết các nhu cầu mua sắm của các hộ gia đình, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi cá nhân.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ