GIMO – Nền tảng ứng lương doanh nghiệp

GIMO là công ty công nghệ phần mềm dịch vụ cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân. Sứ mệnh của GIMO “xây dựng các giải pháp công nghệ giúp cho các mọi người có một nền tảng tài chính cá nhân vững mạnh” GIMO tin tưởng rằng, con người sẽ chỉ thực sự hạnh phúc khi có một nền tảng tài chính cá nhân vững mạnh.

 

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

  • GIMO – Nền tảng ứng lương doanh nghiệp
  • GIMO
  • Tầng 2, Tòa nhà IPH, số 241, đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  • [email protected]
  • https://gimo.vn/