FOODMAP ASIA – Nền tảng giới thiệu nông sản, các đặc sản Việt Nam bằng cách kết nối người nông dân, nhà sản xuất đến với người tiêu dùng.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ