eJOY – Startup công nghệ giáo dục

eJOY là một startup công nghệ giáo dục của thế hệ người Việt trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Lý do eJOY được hình thành là vì chúng tôi cho rằng học hành là phải vui, là đặc quyền của mọi người, chứ không phải là áp lực, là nghĩa vụ. Chúng tôi muốn thay đổi cách mà chúng ta đang học hiện nay để mọi người đều thấy hạnh phúc vì được học, đều háo hức học tập, và đều cam kết học tập trọn đời.

Giới thiệu