Công Ty TNHH Tép Bạc

Sau nhiều năm làm việc và thấu hiểu ngành thuỷ sản Tép Bạc đã phát triển Farmext – Giải pháp quản lý trang trại thuỷ sản công nghệ cao. Farmext bao gồm: Thiết bị IoT quan trắc môi trường nước tự động tích hợp cùng ứng dụng quản lý trang trại trên điện thoại và hệ thống điều khiển tự động tích hợp cùng cách thiết bị trong trang trại. Mang đến cho ngành thuỷ sản có một công cụ làm việc hiệu quả, rủi ro. Góp phần cho ngành nông nghiệp minh bạch.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Công Ty TNHH Tép Bạc
  • Tép Bạc
  • 35 Nguyễn Thông, phường 7, Quận 3, TP. HCM
  • [email protected]
  • https://tepbac.com/