Cổng Học Tập Cohota

Cohota viết tắt từ từ Cổng Học Tập. Hiện là mô hình cloud LMS Learning Management System duy nhất tại Việt Nam hiện nay đang cung cấp cho các trường đại học. Được Đại Học Quốc Gia TP.HCM khuyến dùng. Cohota cũng đồng thời cung cấp cho các trung tâm đào tạo, chương trình xã hội hoá học tập và hỗ trợ cho nhiều chương trình giáo dục trực tuyến miễn phí tại Việt Nam.

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Cổng Học Tập Cohota
  • Cohota
  • Phòng I.102, Nhà A, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG – HCM đường nội bộ ĐHQG – HCM, khu phố 6, Thủ Đức
  • [email protected]

    http://www.cohota.com