Bigbom – giải pháp tối ưu quảng cáo tự động trên Facebook và Google

Bigbom là giải pháp tối ưu quảng cáo tự động trên Facebook và Google tiên phong tại Việt Nam. Nhà quảng cáo chỉ cần nhập giá mục tiêu muốn tối ưu hoá trong 03 clicks, việc còn lại là Bigbom lo. Giải pháp của chúng tôi giúp nhà quảng cáo giảm đến 60% thời gian làm việc và hiệu quả tăng 10-20%. Chúng tôi đã có nhiều case study thành công, được kiểm chứng.

 

Giới thiệu

Thông tin liên hệ