Dự án dưa muối Mr Thai’s Food – Dưa muối của người Việt !

Findi hoạt động như một nền tảng, sàn giao dịch gọi vốn, vì vậy vai trò của các nhà đầu tư rất quan trọng, Findi sẽ tư vấn và hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều kiện để nhận được các lợi ích này, các nhà đầu tư cần đăng ký thành viên.

Một số lợi ích chính dành cho nhà đầu tư bao gồm:

– Cung cấp thường xuyên danh sách các dự án chất lượng cho nhà đầu tư.

– Hỗ trợ kết nối với chủ dự án mà nhà đầu tư quan tâm.

– Tư vấn, giúp nhà đầu tư trong quá trình thẩm định dự án, đàm phán, chốt thương vụ đầu tư.

– Các tư vấn, hỗ trợ khác dành cho nhà đầu tư tùy theo yêu cầu.