Tái cấu trúc dự án

Findi hoạt động như một nền tảng, sàn giao dịch gọi vốn, vì vậy vai trò của các nhà đầu…

Định giá dự án

Findi hoạt động như một nền tảng, sàn giao dịch gọi vốn, vì vậy vai trò của các nhà đầu…

Thẩm định dự án

Findi hoạt động như một nền tảng, sàn giao dịch gọi vốn, vì vậy vai trò của các nhà đầu…

Tư vấn dự án

Findi hoạt động như một nền tảng, sàn giao dịch gọi vốn, vì vậy vai trò của các nhà đầu…

Mua – bán dự án

Findi hoạt động như một nền tảng, sàn giao dịch gọi vốn, vì vậy vai trò của các nhà đầu…