Đăng ký thành viên

Là một thành viên của Findi giúp bạn thường xuyên giữ liên lạc và nhận được sự hỗ trợ tối đa. Các thông tin của bạn cần cung cấp chính xác, điều này rất quan trọng, cần mô tả nhiều hơn về năng lực của bạn và dự án cần gọi vốn đầu tư, giúp Findi hiểu được bạn và có các chính sách dành riêng cho bạn.

    (*) Cần được cung cấp đầy đủ chính xác, giúp đảm bảo lợi ích chủ dự án sau này.
    Các thông tin về dự án yêu cầu mô tả bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt.