Bán cổ phần dự án

Cổ phần dự án bất động sản là một hình thức phổ biến để gia tăng lượng vốn cho các dự án. Tuy nhiên, cần có những kế hoạch được chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng khi gọi vốn theo hình thức này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích các bên, chiến lược phát triển lâu dài cho dự án.

Quý khách hàng, chủ dự án có nhu cầu tư vấn về hình thức thu xếp vốn, gọi vốn cổ phần dự án xin vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể.