Trang chủ » Trái phiếu đầu tư là gì?

Trái phiếu đầu tư là gì?

 

Trái phiếu đầu tư là hình thức gọi vốn bằng hình thức trái phiếu, mang lại sự đảm bảo về lợi ích cho các nhà đầu tư. Và các nhà đầu tư, quỹ đầu tư ở Việt nam hiện tại chủ yếu sử dụng hình thức đầu tư này. Về bản chất, trái phiếu đầu tư là một hợp đồng đầu tư vào dự án theo hình thức cho vay (gọi tắt là hợp đồng cho vay đầu tư) với sự linh hoạt cao.

 • Chủ dự án (cá nhân) sẽ là người đứng tên cho hợp đồng vay đầu tư này với các nhà đầu tư.
 • Khoản vay đầu tư dự án có thể chuyển đổi thành cổ phần hay các lợi ích khác dựa trên sự thỏa thuận.

 

 Đặc điểm của trái phiếu đầu tư

 • Phù hợp nhất với các doanh nghiệp nhỏ, Startup cần gọi vốn nhanh
 • Là một khoản vay đầu tư của chủ dự án với các nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, tuân theo quy định của pháp luật (hợp đồng dân sự)
 • Dễ dàng phát hành trong thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu gọi vốn
 • Trái phiếu đầu tư sẽ loại bỏ các dự án kém chất lượng dựa trên sự ràng buộc trách nhiệm của chủ dự án
 • Chủ dự án sẽ phải nỗ lực, bằng mọi cách để dự án hiệu quả thực sự
 • Các nhà đầu tư được đảm bảo lợi ích cụ thể, có nhiều tùy chọn lợi ích dựa trên sự thỏa thuận với chủ dự án.
 • Trái phiếu có thể linh hoạt mua, bán, thanh khoản cao.

 

Công thức tính của trái phiếu đầu tư

 

Trái phiếu đầu tư dự án = Lãi suất % cố định (10-30%) + Thời gian trái phiếu ( 6 tháng đến 5 năm, tùy theo) + Thỏa thuận kèm theo (cổ phần dự án, ưu tiên, trái phiếu chuyển đổi, ràng buộc trách nhiệm, tài sản đảm bảo ….)

 

Mức lợi nhuận khuyến nghị của trái phiếu

 

Bởi vì trái phiếu đầu tư về  bản chất là một khoản vay đầu tư linh hoạt, vì vậy chủ dự án sẽ phải có trách nhiệm với khoản vay này, do đó chủ dự án bắt buộc phải tính toán mức lợi nhuận % trả cho nhà đầu tư và các lợi ích kèm theo khác. Đảm bảo rằng khoản vay đầu tư sẽ được hoàn trả theo như cam kết. Hiện tại, các cá mập đầu tư thường đưa ra mức 15%-20%/1 năm.

 

Sự đảm bảo của trái phiếu đầu tư

 

Uy tín, thương hiệu cá nhân, pháp lý  (gọi tắt là nhân phẩm) của chủ dự án + Dự án khả thi + Các tài sản đảm bảo (sáng chế, phát minh, tài sản cá nhân, bất động sản, …)

 

Hạn mức phát hành trái phiếu

 

 • Số tiền trái phiếu đầu tư (gọi chung là vốn gọi đầu tư) được tính toán dựa trên bản kế hoạch tài chính của dự án, gồm các chi phí thực hiện và phát triển dự án.
 • Thời hạn phát hành trái phiếu dựa trên khả năng trả nợ của chủ dự án, khả năng sinh lời từ dự án. Với các dự án về sản xuất, startup thì thời gian hoàn vốn rấu lâu (trên 5 năm), các dự án về thương mại sẽ nhanh hơn.

 

 

Các lợi ích bổ xung dành cho nhà đầu tư

 

Ngoài nhận  % lợi nhuận cơ bản, thì nhà đầu tư cần được nhận theo các lợi ích bổ xung khác, đây là điều rất cần thiết để các dự án hấp dẫn các nhà đầu tư.

Các lợi ích này là sự thỏa thuận của chủ dự án với nhà đầu tư, tùy theo dự án sẽ có các cách xây dựng lợi ích khác nhau.

 

Một số ví dụ:

 • Nhà đầu tư có thể chuyển đổi số trái phiếu này thành cổ phần dự án nếu nhà đầu tư mong muốn
 • Nhà đầu tư có thể được thưởng một số cổ phần dự án tương ứng với khoản đầu tư
 • Nhà đầu tư có thể rút khoản đầu tư trái phiếu trước thời hạn với sự thỏa thuận

 

 Tính pháp lý của trái phiếu đầu tư

 

Trái phiếu đầu tư là một hợp đồng dân sự giữa chủ dự án và các nhà đầu tư, được pháp luật Việt nam công nhận. Các hợp đồng mua bán trái phiếu cần được công chứng, lưu giữ.