Trang chủ » Quy trình phát hành trái phiếu

Quy trình gọi vốn bằng trái phiếu đầu tư sẽ trải qua 8 giai đoạn như sau:

STT  Tên giai đoạn Mô tả
1 Dự án có nhu cầu phát hành trái phiếu đầu tư liên hệ với Findi (gửi bản hồ sơ giới thiệu dự án cho Findi qua email) Chủ dự án có thể liên hệ trực tiếp với Findi qua Hotline/Zalo 0968 524 538 để được tư vấn trước, tìm hiểu về trái phiếu đầu tư và quyết định có sử dụng hình thức gọi vốn đầu tư này hay không? Nếu sử dụng hình thức này thì cần các điều kiện gì? Cần chuẩn bị những gì?
2 Findi thẩm định đủ điền kiện dự án theo các quy định về phát hành trái phiếu đầu tư Dựa trên các quy định, điều kiện của trái phiếu đầu tư, Findi sẽ thẩm định dự án xem có đạt đủ yêu cầu hay không? Trong trường hợp dự án bị thiếu các yếu tố cần thiết thì Findi sẽ hướng dẫn chủ dự án hoàn thiện hồ sơ gọi vốn.
3 Findi cung cấp cho chủ dự án một bản nội dung kế hoạch chung về phát hành trái phiếu cho dự án cần gọi vốn Bản kế hoạch chung sẽ bao gồm các nội dung như tên dự án, nội dung chi tiết trái phiếu, tỷ lệ % lãi ước tính, cổ phần chuyển đồi, thời hạn, thỏa thuận với nhà đầu tư, mức đầu tư cần gọi vốn, tỷ lệ thành công gọi vốn, xác định các nhà đầu tư tiềm năng, vv…..
4 Chủ dự án đồng ý với kế hoạch chung về phát hành trái phiếu đầu tư, 2 bên ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát hành trái phiếu đầu tư Hợp đồng dịch vụ về tư vấn hỗ trợ gọi vốn bằng trái phiếu đầu tư cho chủ dự án.
5 Findi cùng phối hợp với chủ dự án để hoàn thiện tất cả các phần của kế hoạch phát hành trái phiếu, xây dựng hồ hơ trái phiếu đầu tư

Sau khi ký kết hợp đồng, Findi sẽ cùng làm việc với chủ dự án, với công việc, vai trò, trách nhiệm được cụ thể hóa cho Findi và chủ dự án, được nêu rõ trong hợp đồng.

Các công việc chính gồm có hoàn cảnh đầy đủ chi tiết các phần của hồ sơ phát hành trái phiếu, kế hoạch chi tiết phát hành trái phiếu.

6 Chủ dự án tổ chức ra mắt trái phiếu đầu tư với sự hỗ trợ của Findi Findi hỗ trợ lập kế hoạch cụ thể
7 Chủ dự án bán trái phiếu đầu tư cho các nhà đầu tư qua đa kênh Findi hỗ trợ lập kế hoạch cụ thể
8 Chủ dự án và nhà đầu tư cùng duy trì thực hiện các nội dung theo hợp đồng trái phiếu đầu tư Findi tư vấn

 

  • Chủ dự án cần tuân thủ đúng các quy định, lộ trình phát hành trái phiếu để đảm bảo hiệu quả. Trong một số trường hợp, các giai đoạn này có thể chia nhỏ hơn hoặc rút ngắn.
  • Thời gian phát hành trái phiếu nhanh nhất khoảng 1 tháng, trung bình sẽ từ 2-4 tháng.