Quy trình gọi vốn

Quy trình gọi vốn qua Findi qua các bước như sau:

 

Bước 1. Chủ dự án gửi thông tin về dự án (bản slide, bản mô tả, ý tưởng ..) hoặc gọi điện trao đổi trực tiếp với Findi.

Bước 2. Findi sẽ tư vấn, thẩm định và hướng dẫn xây dựng một thành một dự án gọi vốn chuyên nghiệp

Bước 3. Đăng dự án lên Findi