Trang chủ » Quy định chung

Để giúp Findi hoạt động hiệu quả, xây dựng một nền tảng đầu tư trong sạch, chuyên nghiệp, Findi có các quy định sau.

 

Dành cho chủ dự án

 • Các dự án phải có bản dự án chi tiết, có bản thuyết trình nhà đầu tư và các thông tin đầy đủ về chủ dự án.
 • Pháp lý sử dụng của dự án là công ty cổ phần (có thể thành lập sau đầu tư), điều này giúp kiếm soát quyền và lợi ích các bên.
 • Các dự án về kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử bắt buộc phải có bản demo hoặc đang chạy.
 • Không chấp nhận các dự án về đa cấp, tiền ảo và vi phạm pháp luật Việt nam.
 • Các dự án kinh doanh nhỏ lẻ cá nhân sẽ không được chấp nhận.
 • Không chấp nhận các dự án kiểu “bánh vẽ”, “đếm cua trong lỗ”, linh tinh.

 

Dành cho nhà đầu tư

 • Nhà đầu tư có thể ở Việt nam hay nước ngoài
 • Nhà đầu tư cần cung cấp đầy đủ thông tin về nhà đầu tư cho Findi
 • Nhà đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính thật sự, không chấp nhận nhà đầu tư “ảo”.
 • Nhà đầu tư không có các dấu hiện liên quan đến vi phạm pháp luật Việt nam
 • Nhà đầu tư cần có các kỹ năng đầu tư cơ bản.