Trang chủ » Phí dịch vụ

BẢNG MÔ TẢ CHI PHÍ DỊCH VỤ CỦA FINDI

(Áp dụng từ tháng 7 năm 2019)

 

 

STT  Tên giai đoạn Tên chi phí
1 Dự án có nhu cầu phát hành trái phiếu đầu tư liên hệ với Findi (gửi bản hồ sơ giới thiệu dự án cho Findi qua email hoặc kênh khác) Miễn phí
2 Findi thẩm định đủ điền kiện dự án theo các quy định về phát hành trái phiếu đầu tư Miễn phí
3 Findi cung cấp cho chủ dự án một bản nội dung kế hoạch chung về phát hành trái phiếu cho dự án cần gọi vốn Miễn phí
4 Chủ dự án đồng ý với kế hoạch chung về phát hành trái phiếu đầu tư, 2 bên ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát hành trái phiếu đầu tư Chi phí theo hợp đồng dịch vụ
 

Phí dịch vụ phát hành trái phiếu đầu tư của Findi được tính như sau

 

Số vốn cần gọi (VNĐ) Chi phí phát hành trái phiếu (VNĐ) Quá trình thanh toán
Dưới 1 tỷ 4 triệu Lần 1 – Đặt cọc dịch vụ: 1 triệu VNĐ

Lần 2 – Hoàn thành bản hồ sơ gọi vốn bằng phiếu: 3 triệu VNĐ

Từ 1 tỷ – 5 tỷ 6 triệu Lần 1 – Đặt cọc dịch vụ: 2 triệu VNĐ

Lần 2 – Hoàn thành bản hồ sơ gọi vốn bằng phiếu: 4 triệu VNĐ

Từ 5 tỷ – 10 tỷ 8 triệu VNĐ Lần 1 – Đặt cọc dịch vụ: 3 triệu VNĐ

Lần 2 – Hoàn thành bản hồ sơ gọi vốn bằng phiếu: 5 triệu VNĐ

Trên 10 tỷ Có báo giá cụ thể Có báo giá cụ thể

 

 

5 Findi cùng phối hợp với chủ dự án để hoàn thiện tất cả các phần của kế hoạch phát hành trái phiếu, xây dựng hồ hơ trái phiếu đầu tư Thực hiện theo hợp đồng
6 Chủ dự án tổ chức ra mắt trái phiếu đầu tư với sự hỗ trợ của Findi Thực hiện theo hợp đồng
7 Chủ dự án bán trái phiếu đầu tư cho các nhà đầu tư qua đa kênh

Gồm có kênh online và offline, trong đó Findi chỉ đóng vai trò hỗ trợ chủ dự án đăng bán trái phiếu lên website findi.vn và Fanpage Facebook

Chủ dự án đóng vai trò chính trong việc bán trái phiếu thông qua các kế hoạch bán do Findi xây dựng.

  • Chủ dự án tự bán trái phiếu qua nhiều kênh
  • Findi bán trái phiếu với mức mặc định 5% hoa hồng giá trị số trái phiếu bán được.
  • Bán trái phiếu thông qua nhà môi giới đầu tư (mạng lưới của Findi hoặc nhà môi giới tự do) với % nhận được.
8 Chủ dự án và nhà đầu tư cùng duy trì thực hiện các nội dung theo hợp đồng trái phiếu đầu tư Findi hỗ trợ chủ dự án và các nhà đầu tư đàm phán, soạn thảo hợp đồng, tư vấn các vấn đề liên quan.

 

Như vậy, để phát hành trái phiếu, chi phí sẽ gồm 2 loại = chi phí nghiên cứu, xây dựng hồ sơ phát hành trái phiếu gọi vốn + chi phí % hoa hồng cho nhà môi giới (gồm Findi và các nhà môi giới khác).

 

Các chi phí phát sinh phổ biến khi phát hành trái phiếu đầu tư gồm có:

 

– Chi phí nghiên cứu, xây dựng dự án kinh doanh chi tiết ( báo giá tùy theo dự án)

– Chi phí xây dựng hồ sơ dự án gọi đầu tư ( 2 triệu VNĐ , mẫu hồ sơ http://findi.vn/mau-ho-so-du-an-tim-nha-dau-tu/  )

– Chi phí ra mắt trái phiếu (chủ dự án tự thực hiện và chi trả)

– Chi phí marketing cho quá trình bán trái phiếu đầu tư (chủ dự án tự thực hiện và chi trả)

 

Thời gian phát hành trái phiếu đầu tư

 

Một dự án gọi vốn bằng trái phiếu đầu tư sẽ cần từ 1-3 tháng để chuẩn bị, sau đó thêm khoảng 2-4 tháng (hoặc lâu hơn tùy theo dự án) để gọi đủ số tiền đầu tư cần thiết cho dự án.

Với các dự án thương mại, số vốn gọi đầu tư thấp, có khả tạo ra dòng tiền nhanh thì sẽ gọi vốn trái phiếu đầu tư nhanh nhất.

Chủ dự án có thể chạy quảng cáo Google, Facebook để có được nhà đầu tư nhanh nhất.