Dự án tìm đầu tư thành công

Danh sách các dự án đã tìm nhà đầu tư thành công. Các dự án này vẫn có thể tìm các nhà đầu tư cho các vòng tiếp theo để phát triển hơn.

Ứng dụng kết nối dịch vụ Rada

Ứng dụng kết nối người sử dụng với các dịch vụ phục vụ cuộc sống trên nền bản đồ trực tuyến trên nền tảng kinh tế chia được hình thành xuất phát từ...

Dự án chăn nuôi ốc vườn

Chúng tôi mong muốn đưa một loài động vật nuôi mới để phổ biến cho người dân Việt có thế nuôi và ăn như thịt cá. Đây là loài ốc mà ở châu Âu ăn và...