Trang chủ » Mẫu hồ sơ trái phiếu

Để phát hành trái phiếu đầu tư, chủ dự án cần chuẩn bị hồ sơ gọi vốn với các nội dung sau:

Phần chủ dự án cung cấp:

 • Hồ sơ pháp lý công ty
 • Hồ sơ gọi vốn dự án dạng slide theo mẫu chuẩn (Findi sẽ hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ (chủ dự án cần viết theo mẫu, đầy đủ nội dung trước, sau đó Findi sẽ thiết kế đồ họa, viết lại hồ sơ theo mẫu chuẩn)
 • Hồ sơ cá nhân chủ dự án theo mẫu chuẩn, với yêu cầu công dân Việt nam, tuổi trên 18 (findi gửi mẫu)
 • Bản scan các loại giấy tờ liên quan đến dự án (giấy phép, giấy chứng nhận, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ, …)
 • Bản báo cáo tài chính của dự án 3 tháng gần nhất
 • Bản kế hoạch sử dụng trái phiếu đầu tư chi tiết
 • Website của công ty hoặc dự án
 • Facebook của dự án, chủ dự án
 • Các loại giấy tờ, thông tin khác tùy theo kiểu dự án

Phần do Findi thực hiện:

 • Bản kế hoạch chi tiết phát hành trái phiếu đầu tư (các giai đoạn và công việc)
 • Bản kế hoạch chi tiết về trái phiếu đầu tư của dự án
 • Bản thẩm định tính khả thi của dự án và tỷ lệ phát hành trái phiếu thành công
 • Bản kế hoạch chi tiết bán trái phiếu đầu tư
 • Bản kế hoạch chi tiết marketing trái phiếu
 • Bản kế hoạch ra mắt trái phiếu
 • Danh sách các form mẫu chào bán trái phiếu (bản in giấy,form gửi qua email, đăng lên web, gửi qua Zalo, đăng Facebook, ….)
 • Bản hợp đồng trái phiếu mẫu (chủ dự án và nhà đầu tư)
 • Bản mẫu hợp đồng giữa Findi và chủ dự án (nội bộ)
 • Các file thiết kế hình ảnh, banner liên quan đến trái phiếu (phục vụ quá trình marketing, bán trái phiếu được hiệu quả hơn)
 • Bản mô tả công việc của chủ dự án và findi, sự hỗ trợ và phối hợp 2 bên
 • Bản phân tích nhà đầu tư mục tiêu
 • Tài liệu hướng dẫn chủ dự án chi tiết
 • Phương án dự phòng (Kế hoạch B) cho phát hành trái phiếu.
 • Các tài liệu khác tùy theo từng dự án cụ thể.

 

TẢI VỀ MẪU HỒ SƠ TRÁI PHIẾU (Click vào link, file nén, cần giải nén trên máy tính):

mau-ho-so-goi-von-dau-tu-bang-trai-phieu

 

Hoặc tải về từ link dropbox:

https://www.dropbox.com/s/ifr48ag0a6p7kww/M%E1%BA%AAU%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20G%E1%BB%8CI%20V%E1%BB%90N%20%C4%90%E1%BA%A6U%20T%C6%AF%20B%E1%BA%B0NG%20TR%C3%81I%20PHI%E1%BA%BEU.rar?dl=0