Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là một xu hướng nổi bật hiện nay, tuy nhiên dự án cần phải khác biệt, thật sự có chất lượng mới và đã hoạt động cho kết quả tốt mới được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Ứng dụng kết nối dịch vụ Rada

Ứng dụng kết nối người sử dụng với các dịch vụ phục vụ cuộc sống trên nền bản đồ trực tuyến trên nền tảng kinh tế chia được hình thành xuất phát từ...