Startup

Startup Việt nam là một xu hướng đang phát triển mạnh, và cũng rất cần tìm các nhà đầu tư. Các Startup thường phổ biến ở công nghệ, kinh tế mới, thương mại điện tử, ứng dụng di động, …

Ứng dụng kết nối dịch vụ Rada

Ứng dụng kết nối người sử dụng với các dịch vụ phục vụ cuộc sống trên nền bản đồ trực tuyến trên nền tảng kinh tế chia được hình thành xuất phát từ...

Dự án tỏi đen IAmV

Được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, Tỏi Đen IAmV là sản phẩm đặc biệt ưu việt, nổi bật hơn hẳn so với các sản phẩm...