Nhà hàng Thành Cổ

Được lấy cảm hứng từ dấu ấn lịch sử khi Vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư về thành Đại La, sau chuyển thành Thăng Long (Hà Nội). Trải qua hơn 1000...