Fintech

Findi.vn – Danh sách các dự án về lĩnh vực fintech cần tìm nhà đầu tư, các dự án đều được thẩm định kỹ lưỡng, tính khả thi cao. Findi sẽ hỗ trợ toàn diện cho chủ dự án và các nhà đầu tư, đảm bảo thương vụ đầu tư thành công, hiệu quả.

Lĩnh vực fintech đang có sự bùng nổ mạnh mẽ ở Việt nam và trên thế giới với các mô hình như cho vay ngang hàng, chia sẻ tài chính, chuyển tiền, tiền kỹ thuật số, đầu tư, gửi tiết kiệm, ….

Không tìm thấy bài viết.