Dự án dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt của người khuyết tật

  Tên Dự án:           Cơ sở Xoa bóp, bấm huyệt Hội người mù Chủ dự án:           Hội người mù huyện Bố Trạch Địa chỉ:                 Xã Hải Trạch –...