Trang chủ » Hợp tác với Findi.vn

 

Findi mong muốn được hợp tác cùng các cá nhân, công ty, tổ chức thuộc các lĩnh vực về khởi nghiệp, doanh nghiệp, dự án, tư vấn kinh doanh, tư vấn đầu tư, tài chính, và các lĩnh vực có liên quan.

Sự hợp tác dựa trên nguyên tắc cùng nhau có lợi, cùng nhau phát triển và hợp tác lâu dài.

Thông tin hợp tác xin vui lòng gửi về email: findivietnam@gmail.com