Findi VIP – Chuyên dành cho các dự án lớn, phức tạp

Các dự án lớn và phức tạp theo điều kiện của Findi như sau:

  • Dự án có giá trị đầu tư ban đầu trên 10 tỷ VNĐ
  • Dự án hướng đến mục tiêu có hàng ngàn khách hàng trong và ngoài nước (hoặc hàng chục ngàn thành viên)
  • Dự án sử dụng các mô hình kinh doanh mới (kinh tế chia sẻ, nền tảng, thương mại điện tử, mạng xã hội, …)

Đối với các dự án như vậy, Findi sẽ:

  • Đảm nhận vai trò tư vấn dự án
  • Nghiên cứu xây dựng dự án chi tiết
  • Tham gia vào quá trình thực hiện dự án

Các công việc này tùy theo nhu cầu chủ dự án.

Bởi vì các dự án kiểu này sẽ rất khó, đòi hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm, do đó Findi sẽ bắt buộc phải thẩm định tính khả thi của dự án và năng lực của chủ dự án (tài chính, năng lực) trước khi đảm nhận.