Findi F – Dịch vụ xây dựng hồ sơ dự án đầu tư

Findi cung cấp dịch vụ xây dựng hồ sơ dự án kinh doanh, giúp chủ dự án tìm nhà đầu tư, giới thiệu dự án đến các đối tác. Tiêu chuẩn của hồ sơ do Findi xây dựng như sau:

 • Xây dựng theo tiêu chuẩn hồ sơ của các công ty lớn
 • Nội dung ngắn gọn, chất lượng, sử dụng nhiều hình ảnh và biểu đồ minh họa
 • Định dạng thiết kế slide, có thể trình chiếu hoặc in màu
 • Dễ dàng chỉnh sửa, bổ xung nội dung để phục vụ các mục đích lâu dài khác nhau.

 

Các nội dung cơ bản của hồ sơ gồm có

 • Trang bìa: Tên dự án, hình ảnh thiết kế minh họa
 • Giới thiệu về dự án
 • Pháp lý của dự án
 • Mô hình dự án
 • Trang phân tích hoạt động của mô hình dự án
 • Điểm khác biệt của dự án
 • Các lợi thế của dự án
 • Sản phẩm và dịch vụ
 • Nhân sự thực hiện dự án
 • Trang tính khả thi và tiềm năng phát triển dự án
 • Doanh số, lợi nhuận, chi phí điểm hòa vốn dự kiến
 • Trang nhà đầu tư
 • Lộ trình thực hiện dự án
 • Phụ lục dự án

 

Tùy theo quy mô, kiểu dự án, lĩnh vực sẽ có các cách xây dựng hồ sơ phù hợp.

 

Quy trình làm việc ước tính

 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5
Hai bên (Findi và khách hàng) thống nhất hợp đồng dịch vụ, thanh toán chi phí khởi tạo dịch vụ Findi yêu cầu khách hàng cung cấp các dữ liệu cần thiết theo mẫu chung. Có sự làm việc, trao đổi thường xuyên giữa 2 bên Findi xây dựng hồ sơ dự án sơ bộ, gửi cho khách hàng để cùng chỉnh sửa Findi xây dựng hồ sơ dự án hoàn thiện chi tiết, gửi cho khách hàng

 

Findi tiếp tục hỗ trợ khách để bổ xung, chỉnh sửa hồ sơ, phục vụ các mục đích khác.

 

Thời gian xây dựng hồ sơ dự án trung bình từ 5-10 ngày.

 

Chi phí dịch vụ: 8 000 000 VNĐ – Khách hàng cần thanh toán 1 lần duy nhất.

 

Các đề xuất

Kinh nghiệm của Findi cho thấy, trong suốt quá trình làm hồ sơ dự án và các giai đoạn sau đó sẽ cần liên tục bổ xung, chỉnh sửa để giúp hồ sơ dự án được chi tiết hơn các thành phần, thêm các thành phần mới và có các phiên bản khác nhau dành cho nhà đầu tư.

 

Trong quá trình này, Findi sẽ có các ý tưởng, đề xuất cho khách hàng về nội dung và hình thức hồ sơ để đạt hiệu quả cao nhất.

 

Ví dụ: Tư vấn về việc xây dựng mô hình Group theo xu hướng mới với các thành phần liên quan, tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, tư vấn về hệ thống quản trị hợp nhất ERP, vv…

 

Sự hợp tác lâu dài

Theo kinh nghiệm của Findi đã từng tư vấn và xây dựng hồ sơ dự án cho nhiều cá nhân, công ty, việc xây dựng hồ sơ dự án cho khách hàng là bước khởi đầu cho một sự hợp tác và hỗ trợ lâu dài, bởi vì khi dự án tìm và chốt nhà đầu tư, dự án sẽ cần được tư vấn chi tiết hơn nữa và xử lý các vấn đề liên quan để dự án đi đúng hướng, hoạt động hiệu quả.

Vì vậy, Findi sẽ cố gắng hợp tác và hỗ trợ lâu dài cho khách hàng.