Trang chủ » Đăng ký dùng thử gọi vốn trái phiếu

Findi cung cấp gói phát hành trái phiếu và gọi vốn đầu tư miễn phí nhằm giúp các dự án, chủ dự án trải nghiệm mô hình gọi vốn mới, đánh giá được hiệu quả, cũng là một cách tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, vì miễn phí nên sẽ có nhiều hạn chế.

 

Nội dung Phát hành trái phiếu miễn phí Sử dụng dịch vụ của Findi.vn
GIAI ĐOẠN 1 – THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI VỐN BẰNG TRÁI PHIẾU
Thẩm định dự án có đủ điều kiện gọi vốn bằng trái phiếu
Xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu tóm tắt chung
Tư vấn chủ dự án các vấn đề liên quan đến trái phiếu, hoàn thiện dự án đủ điều kiện.
GIAI ĐOẠN 2 – XÂY DỰNG HỒ SƠ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 

( Xem nội dung của Hồ sơ trái phiếu: http://findi.vn/mau-ho-so-trai-phieu/ )   

Phần chủ dự án thực hiện Miễn phí Sử dụng dịch vụ của Findi
 • Hồ sơ pháp lý công ty
 • Hồ sơ cá nhân chủ dự án theo mẫu chuẩn, với yêu cầu công dân Việt nam, tuổi trên 18 (findi gửi mẫu)
 • Bản scan các loại giấy tờ liên quan đến dự án (giấy phép, giấy chứng nhận, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ, …)
 • Bản báo cáo tài chính của dự án 3 tháng gần nhất
 • Bản kế hoạch sử dụng trái phiếu đầu tư chi tiết
 • Website của công ty hoặc dự án
 • Facebook của dự án, chủ dự án
 • Các loại giấy tờ, thông tin khác tùy theo kiểu dự án
Findi cung cấp mẫu hồ sơ cá nhân, mẫu hồ sơ gọi vốn, mẫu báo cáo tài chính, mẫu kế hoạch sử dụng trái phiếu, chủ dự án tự xây dựng theo các mẫu này và gửi cho Findi.

Các phần khác của hồ sơ như pháp lý công ty, website, giấy tờ, … chủ dự án tự chuẩn bị và cung cấp cho Findi.

Findi sẽ xây dựng hồ sơ gọi vốn của chủ dự án để đẹp, chuyên nghiệp, hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. Các nội dung khác cũng tư tự, Findi sẽ làm lại toàn bộ về CV chủ dự án, kế hoạch sử dụng trái phiếu..
Phần hồ sơ trái phiếu do Findi thực hiện Miễn phí Sử dụng dịch vụ của Findi 
 • Bản kế hoạch chi tiết phát hành trái phiếu đầu tư (các giai đoạn và công việc) (1)
 • Bản kế hoạch chi tiết về trái phiếu đầu tư của dự án
 • Bản thẩm định tính khả thi của dự án và tỷ lệ phát hành trái phiếu thành công
 • Bản kế hoạch chi tiết bán trái phiếu đầu tư
 • Bản kế hoạch chi tiết marketing trái phiếu
 • Bản kế hoạch ra mắt trái phiếu
 • Danh sách các form mẫu chào bán trái phiếu (bản in giấy,form gửi qua email, đăng lên web, gửi qua Zalo, đăng Facebook, ….)
 • Bản hợp đồng trái phiếu mẫu (chủ dự án và nhà đầu tư)
 • Bản mẫu hợp đồng giữa Findi và chủ dự án (nội bộ)
 • Các file thiết kế hình ảnh, banner liên quan đến trái phiếu (phục vụ quá trình marketing, bán trái phiếu được hiệu quả hơn)
 • Bản mô tả công việc của chủ dự án và findi, sự hỗ trợ và phối hợp 2 bên
 • Bản phân tích nhà đầu tư mục tiêu
 • Tài liệu hướng dẫn chủ dự án chi tiết
 • Phương án dự phòng (Kế hoạch B) cho phát hành trái phiếu.
 • Các tài liệu khác tùy theo từng dự án cụ thể.
Findi sẽ xây dựng một bản kế hoạch phát hành trái phiếu ngắn gọn cho chủ dự án. (1) 

Những phần khác Findi sẽ không hỗ trợ, chủ dự án tự thực hiện:

 • Xây dựng kế hoạch chi tiết phát hành trái phiếu, bán trái phiếu, cách tìm nhà đầu tư, tự soạn thảo hợp đồng trái phiếu (findi cung cấp mẫu HD)
 • Xây dựng các tài liệu về bán trái phiếu, hình ảnh, banner, …
 • Bản kế hoạch chi tiết phát hành trái phiếu đầu tư (các giai đoạn và công việc)
 • Bản kế hoạch chi tiết về trái phiếu đầu tư của dự án
 • Bản thẩm định tính khả thi của dự án và tỷ lệ phát hành trái phiếu thành công
 • Bản kế hoạch chi tiết bán trái phiếu đầu tư
 • Bản kế hoạch chi tiết marketing trái phiếu
 • Bản kế hoạch ra mắt trái phiếu
 • Danh sách các form mẫu chào bán trái phiếu (bản in giấy,form gửi qua email, đăng lên web, gửi qua Zalo, đăng Facebook, ….)
 • Bản hợp đồng trái phiếu mẫu (chủ dự án và nhà đầu tư)
 • Bản mẫu hợp đồng giữa Findi và chủ dự án (nội bộ)
 • Các file thiết kế hình ảnh, banner liên quan đến trái phiếu (phục vụ quá trình marketing, bán trái phiếu được hiệu quả hơn)
 • Bản mô tả công việc của chủ dự án và findi, sự hỗ trợ và phối hợp 2 bên
 • Bản phân tích nhà đầu tư mục tiêu
 • Tài liệu hướng dẫn chủ dự án chi tiết
 • Phương án dự phòng (Kế hoạch B) cho phát hành trái phiếu.
 • Các tài liệu khác tùy theo từng dự án cụ thể.

GIAI ĐOẠN 3 – BÁN TRÁI PHIẾU

Đăng bán trái phiếu trên trang chủ Findi.vn
Chứng nhận dự án đảm bảo Không có Dự án sẽ được dán nhãn chứng nhận của Findi (ID – mã số chứng nhận), điều này giúp các nhà đầu tư tin tưởng cao hơn vào dự án, giúp bán trái phiếu dễ hơn.
Đăng bán trái phiếu lên các kênh các Không có, chủ dự án tự bán trái phiếu bằng nhiều cách Findi hỗ trợ miễn phí đăng bán hơn 30 group trên Facebook, Zalo
Hỗ trợ chủ dự án Không hỗ trợ Hỗ trợ 5 năm

ƯU ĐIỂM CỦA GỌI VỐN TRÁI PHIẾU MIỄN PHÍ VÀ CÓ PHÍ

Độ chuyên nghiệp Vì miễn phí nên ít chuyên nghiệp Chuyên nghiệp cao
Tỷ lệ gọi vốn thành công Thấp, dưới 30% Cao, lên đến 80%
Thời gian gọi vốn Lâu, từ vài tháng đến nhiều năm liền Nhanh hơn, từ một đến vài tháng
Sự hỗ trợ từ Findi Không hỗ trợ Được hỗ trợ lâu dài

 

Tại sao lựa chọn miễn phí?

 • Chủ dự án lần đầu tìm hiểu về gọn vốn, chưa có kinh nghiệm
 • Chủ dự án muốn miễn phí, tiết kiệm tài chính.
 • Chủ dự án muốn thử được hiệu quả của cách gọi vốn này

Lựa chọn miễn phí rất phù hợp với các Startup nhỏ, chủ dự án ít am hiểu về gọi vốn và không muốn rủi ro khi gọi vốn.

 

Chuyển đổi từ miễn phí sang dịch vụ có phí

 

Chủ dự án có thể chuyển đổi từ gói miễn phí sang gói dịch vụ tính phí của Findi bất kỳ thời điểm nào. Ưu điểm của dịch vụ đó là sự chuyên nghiệp, tỷ lệ gọi vốn thành công cao, thời gian nhanh chóng, được hỗ trợ đầy đủ.

 

Đăng ký gói miễn phí

 

Liên hệ với Findi qua Zalo (Hoàng Thắng 0968 524 538), email findivietnam@gmail.com