huser

sàn gọi vốn là gì?

Định nghĩa sàn gọi vốn là gì? Sàn gọn vốn là nơi trung gian kết nối giữa các dự án cần gọi vốn với các nhà đầu tư, các dự án cần gọi vốn sẽ đăng ký...

Các hình thức bán trái phiếu đầu tư

Cần chú ý quan trọng, Findi không thu hoa hồng chủ dự án khi bán được trái phiếu đầu tư, Findi sẽ hỗ trợ miễn phí việc bán trái phiếu qua một số kênh...

Mẫu chào bán trái phiếu đầu tư dự án

Dự án nền tảng dịch vụ tại nhà 4.0 cần chào bán trái phiếu đầu tư • Mô tả về dự án:  < đoạn mô tả> • Tình trạng dự án: Đang hoạt động • Xếp hạng dự...

10 điều cần biết khi tìm nhà đầu tư

Hiện tại, các nhu cầu dự án tìm nhà đầu tư ở Việt nam đang rất lớn, nhưng cũng rất thiếu chuyên nghiệp, nhất cả các chủ dự án. Vì vậy, findi muốn mọi...